je hart in je werk workshops

Waarom je vaker je hart mag volgen in je werk

Volgens mij mogen we wel wat vaker ons hart volgen. Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar zeker ook op de werkvloer. Met ons hoofd alleen komen we er namelijk niet. Willen we innoveren, verbinden of groeien, dan hebben meer nodig. Ons hart.

Naast de intelligentie vanuit het hoofd – de ratio – hebben we namelijk nog twee vormen van intelligentie. De intelligentie vanuit de buik – de intuïtie – en de intelligentie vanuit het hart – de visie. Ooit geweten? Pas wanneer we alle drie weten in te zetten ontstaat er de inspiratie en creativiteit die nodig zijn om succesvol te ondernemen. 

Drie vormen van intelligentie

Hoofdintelligentie – de ratio

Het hoofd is van de analyse. Het is geweldig goed in het verwerken van informatie, in het afwegen van mogelijkheden en het bepalen van focus. Het maakt inschattingen over de toekomst op basis van het verleden. Maar je hoofd is ook een safety junk. Vanuit de oertijd heeft het namelijk één belangrijke taak: je behoeden voor een pijnlijke dood. En dus wil het risico’s zoveel mogelijk vermijden. Personen en teams die zich teveel door het ratio laten leiden, missen de durf, verbinding en creativiteit die zo nodig is om te innoveren. Ze vinden het lastig om te veranderen of in te spelen op nieuwe situaties. Oplossingen worden in het bekende gezocht en ze missen een visie die hen verbindt met anderen. 

 

Buikintelligentie – de emotie

Je buik gaat over emotie. Het onderbuikgevoel of intuïtie. Ontzettend belangrijk om te peilen of een situatie of persoon goed voelt. Het is ook de plek waar de passie zich bevindt, waardoor we ons verbonden voelen aan een project en doelen willen bereiken. Maar iemand die zich je enkel laat leiden door emotie zwalkt alle kanten op. Dat geldt ook voor organisaties die sterk vanuit emotie werken. Daar heeft ‘de storing altijd voorrang’ en worden belangrijke keuzes ad hoc en ongewogen gemaakt. Deze organisaties missen vaak een solide plan voor de toekomst en een structuur in hun aanpak, een context. Er is een grote aandacht voor de ander, maar deze organisaties kunnen ook als onveilig worden ervaren omdat het beleid zo grillig is.  

 

Hartintelligentie – de visie

Je hart gaat over visie. Het is alsof het hart een groter weten kent dat verder gaat dan ons persoonlijk begrip. In het hart ontstaan de dromen en ambities. De purpose. Maar zonder actie blijft dat slechts bij dromen. Personen en teams die enkel vanuit het hart opereren hebben de beste intenties, maar bereiken weinig. Ze vinden het lastig om tot actie over te gaan, ondanks dat ze een sterke visie en goede ideeën hebben. Ook lijkt het leer- of groeiproces vaak belangrijker dan het resultaat waardoor verantwoordelijkheid en doelgerichtheid ontbreken. 

 

De ongekende capaciteiten van het hart

Het HearthMath Institute heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de intelligentie van het hart. Uit deze onderzoeken blijkt dat het elektromagnetische veld van het hart ongeveer vijfduizend (!) keer groter is dan het elektromagnetische veld van de hersenen. Dat betekent dat het bewustzijnsveld en de invloed van het hart vijfduizend keer groter zijn dan die van het brein. Doc Childre, oprichter van het instituut, spreekt over hartintelligentie als: ‘De intelligentie stroom van bewustzijn en inzicht die we ervaren wanneer de ratio en de emoties in balans zijn gebracht. Het hart staat niet alleen open voor nieuwe mogelijkheden, maar het zoekt actief naar nieuwe, intuïtieve inzichten. Uiteindelijk ‘weet’ het hoofd, maar het hart ‘begrijpt’. Het hart is actief in een meer verfijnd gebied van informatieverwerkende capaciteiten, en heeft een sterke invloed op het functioneren van onze hersenen”. (Uit: Wat wél werkt van Alan Seale)

We hebben dus alle drie de vormen van intelligentie nodig om succesvol te zijn in wat we doen. Als persoon, als team en als organisatie. Alle drie bieden ze andere inzichten en perspectieven op situaties, uitdagingen en kansen. 

 

Meer hart in je werk

Toch vertrouwen de meesten van ons voornamelijk of ofwel het denken ofwel de emotie. Want hoe vaak ontstaat er niet een visie vanuit het hart, maar wordt deze vervolgens volledig benaderd vanuit het hoofd? Heb je een mooi idee waarvan je voelt ‘dit klopt’, maar ga je vervolgens twijfelen en malen? Of ontstaat er de visie dat je als organisatie iets moois wil bijdragen aan de wereld, maar worden bedrijfsbeslissingen enkel vanuit emotie genomen. Medewerkers weten daardoor niet waarvoor ze het doen, gaan niet mee in veranderingen of voelen geen eigenaarschap. En dus komt er weinig van die ambities.

Door de hartintelligentie vaker en bewuster te gebruiken, ontstaan er nieuwe inzichten. Er komt helderheid over wat je wil bereiken of wat je te bieden hebt. Verbind je dat vervolgens aan de intelligentie vanuit het hoofd, dan ben je in staat om een duidelijk stappenplan op te stellen om daar te komen. En met gebruik van de intelligentie van de buik voel je aan wat de eerste juiste stap is en ontstaat de drive om dit ook te bereiken. 

 

Maar hoe gebruik je alle drie vormen van intelligentie? 

Van nature zijn we geneigd om voornamelijk vanuit ons ratio of vanuit onze emotie te handelen. Vaker en bewuster openstaan voor wat je hart, je innerlijke wijsheid, je te vertellen heeft brengt al gelijk meer balans in het geheel. In mijn ervaring doen we dit al regelmatig als het gaat om persoonlijke situaties, maar vinden we het op de werkvloer al snel zweverig en niet onderbouwd. En dat terwijl grote innovatieve leiders sterk vertrouwen op hun intuïtie. Zo zei Steve Jobs eens:

“Have the courage to follow your heart and your intuition. They somehow already know what you truly want to become.” 

 

Een methode die ik hiervoor inzet in mijn workshop Powerwoorden is kiezen vanuit je hart waarden. Hierbij selecteer je 3 tot 5 waarden die op dit moment voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld eerlijkheid, samenwerking en avontuur. Bij belangrijke keuzes of uitdagingen sta je stil bij deze waarde en vraag je jezelf af: ‘Ben ik hiermee eerlijk naar mijzelf of anderen?’ of ‘Versterkt dit de samenwerking of verzwakt dit het?’ Door je keuzes te toetsen op je waarden maak je direct contact met je hartintelligentie en voel je meer helderheid en richting. 

Een andere manier is door een vraagstuk in gedachten te nemen en deze vanuit alle drie de perspectieven te bekijken. Hierbij begin je met de emotie. Wat voel je bij deze situatie? Neem de tijd om te ontdekken wat zich aandient. Vervolgens richt je je op je ratio. Vraag jezelf af hoe deze situatie in verhouding staat met het verleden en de toekomst. Wat zeggen de feiten jou? Tot slot richt je je op het grotere weten. Hoe past dit in het grotere geheel gezien vanuit je hart? Ga vervolgens na of deze drie perspectieven je nieuwe inzichten geven, en hoe je deze kan combineren.

Meer creativiteit, meer verbinding

De laatste jaren heb ik het mijn missie gemaakt om mijn hart vaker mee te nemen naar mijn werk. Zowel in mijn rol als ondernemer, als in mijn rol als marketing manager bij Bilderberg. Het heeft ervoor gezorgd dat ik veel gerichter creatieve oplossingen kan bedenken en innovatie kan initiëren in mijn team. Ik weet de juiste vragen nu te stellen, waardoor ook mijn teamleden de drie intelligentievormen kunnen inzetten en er een betere samenwerking ontstaat. 

Je hart volgen op de werkvloer gaat er dus niet om dat je alleen maar je gevoel volgt of volledig vanuit altruïsme handelt. Of dat je als organisatie de hele dag op hartjeskussens wereldvrede gaat wensen. Het betekent dat je als persoon én als team bewust bent van je eigen waarde en durft te vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid, jouw visie. In mijn ervaring worden werknemers daar veel creatiever, productiever en gelukkiger van. 

Wil je weten hoe ik jouw team kan helpen om meer je hart te volgen? Bekijk mijn workshops voor organisaties of – nog beter – neem contact met me op.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top